Lezingenreeks Streekgeschiedenis van start

In deze vijfdelige serie staat het thema ‘200 jaar Brabant’ centraal. De lezingen zijn ook afzonderlijk te bezoeken. De grenzen van de huidige provincie Noord-Brabant zijn in 1815 vastgelegd, maar in de eeuwen daarvoor zag Brabant er heel anders uit. In de lezingenreeks komt de geschiedenis van het gebied dat onze huidige provincie omvat ruim aan bod. Daarbinnen is er aandacht voor dialecten, architectuur en regionalisme.
;
De eerste lezing uit de reeks van vijf start op woensdag 24 februari. Gastsprekers zijn Han Verschure, Prof. dr. Jos Swanenberg, Dr. C. de Gast, Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, Dr. Wies van Leeuwen en Drs. Peter J. Latjes. De lezingen zijn op iedere woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur bij te wonen in de periode van 24 februari tot en met 23 maart in Heusden (Pelsestraat 17). De kosten per lezing bedragen 7,50 euro of 35 euro voor de complete lezingenreeks. Aanmelden voor de complete reeks graag van tevoren via info@salha.nl.