Week van Gebed Genderen

Het materiaal komt dit jaar uit Letland. Mooi dat de kerken uit dit voormalig communistische land oproepen om Gods grote daden te verkondigen. Men is met hen verbonden door de identiteit in Christus die men ontvingt dankzij Zijn reddingswerk. Het thema dit jaar is ‘Het woord is aan jou’.
;
In Genderen bent u van harte welkom in het Kruispunt bij de Gereformeerde Kerk op 17 januari na de avonddienst en 18-23 januari van 19.00 tot 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.kerkingenderen.nl.