Gemeente Woudrichem subsidieert muzieklessen

MuziekWijzer Altena is een initiatief van de gemeente Woudrichem dat samen met De Bibliotheek CultuurPuntAltena is ontwikkeld. Paula Jorritsma, verantwoordelijke wethouder van de gemeente: “Wij willen het mogelijk maken dat zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd muzieklessen volgen. Het maakt ons daarbij niets uit welk instrument er wordt bespeeld en of de muziekles thuis wordt gegeven, op een muziekschool of door een vereniging. Keuzevrijheid is voor ons het uitgangspunt. Wij zijn ervan overtuigd dat muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind.”
;
Dat wordt bevestigd door een onderzoek van de Maastricht University waaruit blijkt dat muziekonderwijs bijdraagt aan de verbetering van probleemoplossend vermogen, het geheugen, emotionele stabiliteit en de ontwikkeling van groepsgevoel en discipline. “Maar bovenal moeten kinderen plezier hebben in muziek maken en ervaren” vindt Wim Donkersloot. Hij is als cultuurco√∂rdinator binnen de bibliotheek verantwoordelijk voor MuziekWijzer Altena. Hij zet zich er daarom voor in dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren tot en met achttien jaar gebruik kunnen maken van een gevarieerd, laagdrempelig en kwalitatief en goed muziekaanbod.
;
Wim: “Die groep kan via ons in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van hun muziekonderwijs. De gemeente stelt als belangrijke voorwaarde dat de betreffende muziekdocenten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zij moeten bijvoorbeeld een vakopleiding Muziek met een lesbevoegdheid hebben afgerond aan het conservatorium of aan een HBO- en/of MBO instelling voor muziek. Met de regeling is muziekles nu voor iedereen binnen handbereik gekomen.”
;
Maar daar stopt de ambitie van de gemeente Woudrichem niet. Jorritsma: “Wij willen graag dat alle basisschoolleerlingen van groep 5 een muzieklesprogramma volgen. Dat wordt volledig betaald door de gemeente. Het afgelopen jaar is dit programma door enthousiaste muziekdocenten, verenigingen en muziekscholen op een groot aantal scholen met succes uitgevoerd. Binnen Muziekwijzer Altena wordt nu een programma voor groep 6 ontwikkeld en dat willen we ook uitrollen in de groepen 7 en 8. Zo kunnen kinderen die niet in de thuisomgeving met muziek in aanraking komen, toch ontdekken wat muziek voor ze kan betekenen.”
;
Daarnaast kan via de Bibliotheek CultuurPuntAltena bij de gemeente ook subsidie worden aangevraagd door muziekaanbieders die een evenement of project organiseren waarbij samenspel centraal staat. Wim: “Dat kan zowel voor activiteiten voor jeugd en volwassenen. De enige voorwaarde is dat het initiatief verbindend en vernieuwend is en verder reikt dan reguliere activiteiten. Over de definitieve toekenning van de subsidies neemt de gemeente Woudrichem de uiteindelijke beslissing, maar wij verzorgen het gehele voortraject. Het zou natuurlijk heel leuk zijn als we dit werk konden uitrollen naar het hele Land van Heusden en Altena, zodat we nog meer verbindingen kunnen leggen.”
;
Valt uw school binnen de gemeente Woudrichem en wilt u meer weten over het muziekprogramma voor basisscholen? Of bent u een muziekaanbieder die graag een bijdrage wil leveren aan dit muziekprogramma? Of wilt u een muziekproject organiseren waarbij samenspel centraal staat en dat innovatief en verbindend is? Neem dan contact op met Wim Donkersloot: w.donkersloot@bibliotheekaltena.nl.