Woonlasten inwoners Werkendam in 2016 omlaag

Voor de inwoners van Werkendam is het belangrijk te weten dat de stijging van de OZB wordt gecompenseerd door een verlaging van de rioolheffing. De totale lastendruk daalt volgens de Vereniging Eigen Huis in Werkendam met 0,48 %.
;
De daling van de totale lastendruk hangt namelijk samen met een verschuiving tussen de OZB en de rioolheffing.